Ung_&_hiv_logga_PG+_NoaksArk_RGB

Ung & Hiv är en grupp för personer mellan 18 och 30 år som lever med hiv. Till Ung & Hiv är du som lever med hiv, oavsett könsidentitet och sexuell läggning välkommen. Gruppen träffas, pratar och hittar på aktiviteter tillsammans. De flesta aktiviteter hålls i Stockholmsområdet men för dig som bor i andra delar av Sverige bekostas resor. Ibland anordnar vi flerdagarsaktviviteter, som kan hållas på olika platser i landet, och då ingår resor och boende för alla deltagare.

Verksamheten bedrivs av organisationerna Posithiva Gruppen och Noaks Ark Stockholm.

Ung & Hivs samordnare Renato Molla


Har du frågor om verksamheten eller våra aktiviteter? 
Maila info(at)unghiv.se

Samordnare för Ung & Hiv är Renato Molla  
renato.molla(at)posithivagruppen.se
073-515 68 53