Ung_&_hiv_logga_PG+_NoaksArk_RGB

          FÖR DIG SOM ÄR 18-30 ÅR OCH LEVER MED HIV

Senaste BLOGGinläggen

2020 > 12

Den 14:e november 2020 genomförde Ung & Hiv en virtuell aktivitet med tema “Att vara ung och leva med hiv under coronapandemin”. Vi skulle egentligen ha genomfört en helgaktivitet i Stockholms Skärgård, men fick tyvärr ställa in på grund av coronapandemin och hårdare rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm.
Fokus under aktiviteten låg på det man kan göra för att underlätta situationen, utbyta erfarenheter och blicka framåt. För att få internationellt perspektiv på hur livet är och varit under coronapandemin hade vi bjudit in unga vuxna från New York, Spanien och Frankrike.
 
Aktiviteten började med en föreläsning med basfakta om hiv och forskning som bedrivs på området. Den hölls av Pernilla Albinsson, sjuksköterska på Infektionsmottagning 2, Karolinska Sjukshuset Huddinge som är ansvarig för deras verksamhet för unga vuxna som lever med hiv.
Föreläsningen spelades in och finns att se här nedan. Det som togs upp i föreläsningen var grundläggande fakta om viruset, överföringsvägar, behandling, provtagning, förhållningsregler, hiv och covid-19 samt det senaste inom hivforskning. 
Forskningen Pernilla pratar om i videon är pågående, mycket återstår och det går inte att säga hur lång tid det kommer ta att utveckla vaccin och/eller botemedel mot hiv.
Har du frågor och funderingar om något som tas upp i föreläsningen kan du kontakta Pernilla på pernilla.albinsson[at]sll.se.
 


Efter föreläsningen hade vi ett samtal om hur det är att vara ung och leva med hiv under coronapandemin där alla fick berätta om sina erfarenheter. Det är värt att påpeka att dessa erfarenheter och upplevelser är unika, och inte nödvändigtvis delas av fler i landet/delstaten.
 
Sverige
I Sverige har några av oss haft sina provtagningbesök uppskjutna och viss läkarkontakt sker via telefon istället. Enstaka deltagare uttrycker oro över att inte få sin smittfri hiv-status bekräftad två eller fler gånger om året som de är vana vid.
 
 
New York
En ung vuxen från delstaten New York, USA, berättar att läkarbesök sker både via internet och på plats. Väntetiden för att träffa en kurator är dock två månader. Detta beror enligt honom på att fler mår dåligt nu under coronapandemin och behöver psykosocialt stöd. Han menar dessutom att detta gör att man utvecklar ett sexuellt riskbeteende då man känner sig ensam. 
 
Frankrike
En annan ung vuxen som kommer från Latinamerika, men som bor i Lion, Frankrike, berättar att det funnits problem med att få sina hivmediciner i Frankrike då hans uppehållstillstånd bara gäller i ett år. Han hade tidigare fått medicin i Sverige och ville åka hit för att få det igen. På grund av reserestriktioner under pandemin levde han i osäkerhet under en period, då han inte visste om det skulle vara möjligt att resa utomlands. Lyckligtvis fick han till slut resa in i Sverige och fick ut medicinerna. Han berättar dessutom att civilsamhällets arbete med personer som lever med hiv bör bli bättre i Frankrike. Han har kontaktat hiv-organisationer där och velat engagera sig, men fått svar att det inte finns utrymme för det. De har dessutom stängt nu och arrangerar inga aktiviteter, varken online eller på plats. 
När det gäller läkarkontakt så sker den via telefon, men hans tid har blivit uppskjuten i en månad eftersom doktorn är sjukskriven och det finns inte tillräckligt med personal för att ersätta hen.
 
Spanien
Xiana som bor i Galicien, Spanien och är engagerad i hiv-organisationen Imagina MAS. Hon berättar att nu träffar hon inte sin doktor, utan allt sker via telefon, vilket hon ogillar då hon föredrar det fysiska mötet. Hon tycker att det blir svårare att t.ex. få dåliga nyheter på telefon. Mediciner skickas via post, vilket hon också ogillar eftersom att hon på apoteket kunde ställa frågor om medicinerna.
Imagina MAS arbete med hiv har påverkats under pandemin, berättar Xiana. I Galicien kan volontärer inte följa med personer som lever med hiv till sjukhuset längre, så de får gå själva istället. Imagina MAS bedriver sin verksamhet virtuellt nu under pandemin, vilket gör att vissa typer av aktiviteter inte kan genomföras. Xiana nämner också att det blir svårare för personer som får en hivdiagnos under pandemin att hantera det, men även för kvinnor då det inte är så många kvinnor som lever med hiv i Spanien och merparten av de stödinsatser som erbjuds riktar sig till män som har sex med män. Därför tycker hon det är viktigt att fortsätta stödja varandra, trots att det blir online.
 
 
Deltagarna fick utvärdera aktiviteten och här är vad några tyckte:
 
Deltagare 1: “It was great to know how others are facing this experience too. It is always nice to find this kind of support. We feel stronger!”
 
Deltagare 2: “You really made my day. It was just so great. It was a great way to start my day and I can start now with the best possible mood, best energy, inspired. It’s awesome. Thank you, thank you, honestly. I can’t wait till the next event”
 
Deltagare 3: “It was good with Pernillas presentation about medicine”
 
Deltagare 4: “Det var bra! Tack så mycket”.

Läs hela inlägget »

Den 15:e oktober 2020 anordnade Ung & Hiv en temakväll om att uttrycka sig med konst. Vi började kvällen med middag och därefter ledde vår EU-volontär Alfonso Beltran* en workshop om att skapa och uttrycka sig genom måleri.
 
Aktiviteten hölls i Posithiva Gruppens lokaler på Östermalmsgatan 5 i Stockholm och var öppen för alla unga vuxna som lever med hiv i Sverige. Det gick bra att delta på plats eller via Zoom. Deltagarna fick tillgång till duk, akrylfärger och allt annat som skulle kunna behövas under aktiviteten. De som deltog via Zoom fick information om att papper och färgpennor räckte för att genomföra övningarna hemifrån, om man inte hade duk och akrylfärger.

Alfonso hade förberett fyra övningar.
Den första övningen gick ut på att man skulle måla sitt fullständiga namn genom att använda sig av färger som man själv tyckte representerar ens namn. 
Den andra övningen gick ut på att återskapa en känsla eller en händelse från sitt förflutna, eller något man förväntar sig kommer ske i framtiden. 
Den tredje övningen gick ut på att måla ett fönster. Därefter skulle man rita något inuti fönstret som man gärna ville att omvärlden skulle se. Sedan kunde man visa sitt verk för de andra deltagarna. 
Den fjärde övningen gick ut på att måla något på sig själv – på sin hand, ben eller ansikte. Det kunde vara vad som helst. Man fick även måla något på de andra deltagarnas kropp om de var ok med det.
Den femte och sista övningen gick ut på att tänka på en negativ känsla. Sedan skulle man välja en färg som man trodde representerade denna känsla och måla vad som helst.
 
Här är några bilder på deltagarnas verk:

* Under nio månader arbetade Alfonso som volontär hos Posithiva Gruppen. Det sker inom ramarna för ett projekt kallat Positive Solidarity Project helt finansierat av EU-kommissionens program Europeiska Solidaritetskåren eller ESC. Tanken med programmet är att skapa kulturellt och språkligt utbyte. Kraven för att få bli volontär hos PG är att man är mellan 18 och 30 år, och att man lever med hiv. Du kan läsa mer om projektet och om Alfonso i Posithiva Nyheter nr 2 2020.

Läs hela inlägget »