Ung_&_hiv_logga_PG+_NoaksArk_RGB

          FÖR DIG SOM ÄR 18-30 ÅR OCH LEVER MED HIV

Senaste BLOGGinläggen

2020 > 03

Denna artikel uppdateras löpande.

Covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset SARS-CoV-2.

Frågor och funderingar har dykt upp kring vad coronaviruset och covid-19 kan innebära för personer som lever med hiv. Posithiva Gruppen har därför satt ihop ett faktablad med information och låtit Anna Mia Ekström, infektionsöverläkare och professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska Institutet, svara på några frågor kring risk, vård och läkemedel.

Det bör poängteras att informationen kring covid-19 och råden för hur man bör agera uppdateras löpande. På Krisinformation.se samlar svenska myndigheter aktuell och bekräftad information. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns svar på fler frågor.

Folkhälsomyndigheten (2020-06-15) skriver att "ju äldre man är, desto större är risken för allvarlig sjukdom och död, om man dessutom har andra sjukdomar ökar risken ytterligare."

 


Fråga: Är personer som lever med hiv en riskgrupp? Finns det en ökad risk för allvarlig sjukdom hos personer som lever med hiv?

Svar: Vi tror idag inte att det finns någon ökad risk om man har välbehandlad hiv. Ännu vet vi inte allt om det här nya viruset såklart, man har ju ännu inte hunnit studera personer med hiv specifikt i relation till corona. Om man däremot vet om att man är hivpositiv men inte står på behandling, eller nyligen är insatt på behandling och fortfarande har symtom som tyder på lågt immunförsvar/aids så kan man tänka sig att risken är ökad för att bli sjuk i corona, liksom i många andra infektioner.

Den 30 april 2020 skrev European AIDS Clinical Society, EACS att resultaten från de första studierna av hivpatienter med covid-19 publicerats i The Lancet och att man i dessa inte kunnat se en högre infektionshastighet eller annan sjukdomsutveckling hos personer som lever med hiv jämfört med andra.


Fråga: Vad gäller för rekommendationer för personer som lever med hiv? 

Svar: För personer med välbehandlad hiv gäller samma rekommendationer som för alla andra. Om man vet att man har ett mycket svagt immunförsvar eller symtom på det (aids) så bör man vara ännu försiktigare med att inte utsätta sig för risken att få viruset, tex genom många sociala kontakter.
 
Folkhälsomyndigheten (2020-06-11) rekommenderar alla över 70 år att just nu undvika sociala kontakter eftersom hög ålder verkar vara den främsta riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk.
Enligt EACS (2020-04-30) kan man utgå ifrån att om man har ett svagt immunförsvar med låga CD4-tal eller inte får antiretroviral behandling, så finns en ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Även om personer med välbehandlad hiv inte har en ökad risk på grund av hiv, lever många med andra faktorer som ökar deras risk. EACS skriver att nästan hälften av alla som lever med hiv i Europa är äldre än 50 år och kroniska medicinska problem, såsom hjärt- och lungsjukdom, är vanligare än hos övriga befolkningen.


Fråga: Löper man högre risk att bli allvarligt sjuk i tidigare ålder än övriga befolkningen?

Svar: Det borde inte vara någon högre risk om man är frisk i övrigt (förutom sin hiv), det är i alla fall inget som finns visat. Man kan bidra till sin egen hälsa genom att försök leva hälsosamt, det är minst lika viktigt nu som annars, tex genom att sluta röka, börja eller fortsätta motionera (framförallt utomhus), ta sina mediciner noggrant, inte bara de mot hiv utan också läkemedel som man eventuellt har för högt blodtryck, diabetes, KOL och astma så att kroppen är i så gott skick som möjligt. Då har man större möjligheter att klara av en infektion.


Fråga: Varför har Kaletra, en hivmedicin, använts i Kina för att försöka behandla covid-19?

Svar: Därför att det har en antiviral effekt och provades även vid SARS. Dock mycket tveksamt om det har någon effekt på dödligheten i detta fall. Man ska INTE mixtra med eller byta sin hiv-mediciner p.g.a. pågående epidemi.
 

Fråga: Testas eller används andra hivmediciner mot covid-19?

Svar: Ett flertal mediciner mot olika infektionssjukdomar testas, både sådana som tidigare provats mot hiv, influensa, ebola och malaria, liksom blodtrycksmediciner som kan blockera den receptor som det nya coronviruset använder för att ta sig in i kroppen. Ännu har man inte funnit någon som verkar specifikt mot detta nya virus, men det kommer säkert eftersom det forskas så intensivt på detta över hela världen just nu.
 

Fråga: Hur ser läkemedelsberedskapen ut generellt om hivmediciner blir aktuella att använda för andra sjukdomar?

Svar: Just nu är det bra att se till att man inte är ute i sista minuten för att förnya sina recept eller hämta ut sin medicin. Ha minst 1-2 veckors framförhållning. Hivläkemedel är ju dock inte mediciner som hamstras av befolkningen i stort. Jag hoppas att läkemedelsleveranserna till Sverige inte påverkas.
 

Fråga: Om det kommer ett vaccin för coronaviruset, är det tryggt att vaccinera sig om man lever med hiv?

Svar: Ännu oklart eftersom vi inte vet vilken typ av vaccin vi kommer att få, men det är min gissning att det ska gå bra. Så länge det inte är ett levande vaccin och så länge man inte har ett mycket svagt immunförsvar brukar vi i vanliga fall ju rekommendera vaccination tex mot influensa, hepatit B, pneumokocker etc.
 

Fråga: Hur ser beredskapen hos infektionsklinikerna ut gällande att ta emot personer som lever med hiv, både för bokade tider och annat om och när trycket ökar p.g.a. många akut sjuka i covid-19?

Svar: Just nu en del avbokade tider på hivmottagningarna, men de som behöver komma i kontakt med sin läkare eller PAS [patientansvarig sjuksköterska] ska kunna få kontakt och vård precis som vanligt, möjligen sker fler besök per telefon. Är man sjuk så gäller samma som för alla andra, stanna hemma om du har luftvägssymtom, hosta eller feber som inte kräver sjukhusvård. Är du svårare sjuk och behöver akut vård, kom inte till din hivmottagning utan ring 1177.
 

Vad gäller för CD4-tal, hur låga ska man ha för att man kan anses vara extra riskutsatt?

Svar: Inte heller här har vi några säkra data ännu, då stora studier saknas. Försiktighetsprincipen gäller. Är man obehandlad med symtom eller nyinsatt på behandling och särskilt om man har andra riskfaktorer såsom hög ålder, högt blodtryck, annan hjärt-/kärlssjukdom, diabetes, KOL eller en cancer så bör man vara extra försiktig genom fysisk distansering, extra noga med sin handhygien och sköta sin medicinering och sin kropp i allmänhet.

RAV* https://www.sls.se/rav/rekommendationer/ kommer troligen ut med reviderade riktlinjer när det finns mer information. RAVs uppgift är att utarbeta behandlingsrekommendationer för olika virussjukdomar. Hittills har man gett rekommendationer för behandling av infektion med hepatit B virus (HBV), hepatit C virus (HCV), hiv, influensa, RS virus, cytomegalovirus, herpes simplex virus, och varicella-zoster virus som utarbetats vid expertmöten. Målet är att kontinuerligt uppdatera rekommendationerna.  

*Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV) är oberoende expertgrupp vars styrelseledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet.
 

Källor:

EACS, EACS & BHIVA Statement on risk of COVID-19 for people living with HIV (PLWH)
https://www.eacsociety.org/home/covid-19-and-hiv.html (2020-05-05)

Folkhälsomyndigheten, Covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ (2020-06-15)

Läs hela inlägget »

Sedan början på 2020 har coronaviruset covid-19 uppmärksammats och det sprids nu i världen. Det bör poängteras att informationen kring covid-19 och råden för hur man bör agera uppdateras löpande. Enligt Folkhälsomyndigheten (2020-03-16) blir de allra flesta som får covid-19 ”lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Kunskapen om viruset utvecklas hela tiden.”

Statssepidemiolog Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten konstaterar att man inte kunnat se någon ökad risk att få coronaviruset covid-19 för personer som lever med hiv jämfört med övriga befolkningen och Anna-Mia Ekström, professor i infektionsepidemiologi säger att personer som lever med hiv inte heller i högre utsträckning blir allvarligt sjuka. Det är vad man kunnat se hittills hög ålder som är den högsta riskfaktorn. "Personer med hög ålder i kombination med underliggande obehandlade sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är också något överrepre- senterade bland de svåra fallen."

På www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19 hittar du den senaste informationen om coronaviruset i Sverige.


Källor:

Folkhälsomyndigheten (2020-03-16), https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Noaks Ark-podden www.noaksarkpodden.podbean.com
”Hur orolig behöver man vara för coronaviruset?” Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten (2020-03-04) 
”Coronavirus ur ett hivperspektiv”
Anna-Mia Ekström, professor i infektionsepidemiologi, Karolinska Institutet (2020-03-03) 

Läs hela inlägget »

Lördagen den 29 februari anordnade Ung & Hiv en aktivitet med fokus på både psykisk och fysisk hälsa i form av först zumbadans och sen mindfullnessträning. Dessutom fick deltagarna information om FaR (fysisk aktivitet på recept), som vi berättar mer om längre ner i texten.

Denna gång höll vi till i Mäster Olofgårdens mysiga och för dans passande lokaler i Gamla Stan. Vi började aktiviteten med en kort presentation av varandra. De två personer som var med för första gången fick svara på nyfikna frågor från andra deltagare, om de ville det, och det var kul att lära känna dem. Båda berättade mer om sig själva och lite kort om sin erfarenhet av att leva med hiv. Det är viktigt att poängtera att det måste man inte göra när man kommer till gruppen, det är alltid frivilligt hur mycket man vill dela med sig av sig själv.
Till aktiviteten hade vi bjudit in en deltagare som tidigare var med i Ung & Hiv, men som nu är äldre än 30 år, för att prata om sin erfarenhet av att leva med hiv och hur det var att vara med i gruppen. Han betonade hur viktigt det var för honom att få mer kunskap om hiv, som sedan ledde till att hiv inte längre upplevdes som ett problem i hans liv. Han pratade också om vikten av att känna till de resurser som finns för personer som lever med hiv i Sverige inom civilsamhället och att dra nytta av dem. ”Ung & Hiv hjälpte mig träffa och utbyta erfarenheter med personer i liknande situation och ålder. Vissa av dem har jag fortfarande kontakt med, än idag” berättade han. 
Personer som inte längre kan vara med i Ung & Hiv på grund av att de blivit äldre än 30 år, har möjlighet att fortsätta vara med i verksamheten genom att t.ex. erbjuda kamratstöd till de deltagare som behöver det. De kan också vara med och hjälpa till ibland som volontärer på våra aktiviteter. 
 

Efter det trevliga snacket så bytte vi om och gjorde oss redo för zumba! Bara en av deltagarna hade provat zumba tidigare, men vi hade en instruktör som höll i dansen och mindfullnessträningen, så att alla skulle få möjlighet att lära sig. 
 
Zumban var fantastiskt rolig med melodier och danssteg från Latinamerika som gjorde att vi alla kom igång och rörde på oss. Vi dansade till ungefär sex låtar, som de flesta av oss sparade på sin Spotify. Sen var det dags för mindfullness. Vi fick lägga oss ner på golvet och lyssna på lugn musik i bakgrunden och en avslappnande röst som gav oss instruktioner.

Information från Noaks Ark Stockholm om FaR (fysisk aktivitet på recept) delades ut till deltagarna. FaR är ett recept som, utifrån en individuell bedömning, kan skrivas ut till dig av din vårdgivare och ger dig alltså rätt till rabatterat pris på olika fysiska aktiviteter som gym, dansklasser eller yoga. I Region Stockholm finns många olika aktiviteter som du kan göra med hjälp av receptet. Använd webbsidan www.farledare.se/sok för att hitta aktiviteter som passar just dig. Kom ihåg att om du vill så finns det mycket du kan göra för att öka din fysiska aktivitet även utan recept!
 
Lennie Lindberg, verksamhetschef och psykoterapeut på Noaks Ark Stockholm kan ge dig mer information om FaR, och eventuellt skriva ut receptet till dig. För att boka en tid med Lennie kan du skicka iväg ett e-postmeddelande till lennie.lindberg[at]noaksark.org 
 
Dagen avslutades med god mat, intressanta samtalsämnen och till slut så fick deltagarna fylla i en utvärdering om aktiviteten. Här är några citat:
 

  •  ”Interesting, enjoyed it. We can do it again”
  •  “It was great and relaxing”
  • ”En bra start på året och aktiviteterna. Jag skulle vilja ha zumbapasset varje       månad”
  • ”En bra erfarenhet och jag tar med mig energi för denna helg. Tack!! :)”
Läs hela inlägget »