Ung_&_hiv_logga_PG+_NoaksArk_RGB

          FÖR DIG SOM ÄR 18-30 ÅR OCH LEVER MED HIV

Senaste BLOGGinläggen

2019 > 08

I augusti besökte personer från Ung & Hiv danska Ungegruppen, ett nätverk för unga mellan 15 och 25 år som lever med hiv i Danmark. Det blev många fina samtal och erfarenhetsutbyten och grupperna ser fram emot att fortsätta hålla kontakten.
••••••••••••
Nätverket Ungegruppen startades år 2000 på initiativ av läkare vid Skejby Sjukhus i Århus eftersom de såg att det fanns behov av en fristad för unga hivpositiva i Danmark.

Läs hela inlägget »

Ung & Hiv anordnade ett gemensamt besök på Stockholm Pride och var både i Pride Park och Pride House. 

I Pride Park besökte vi bland annat Preventhivs tält där vi deltog på Posithiva Gruppens event för kampanjen "Jag har fattat grejen!". Kampanjen tar sin utgångpunkt i resultaten från den så kallade PARTNERII-studien, som genomförts vid 75 europeiska kliniker och som bekräftar att omätbar hiv är lika med oöverförbar hiv. I studien deltog 783 samkönade manliga par från 14 länder, där ena partnern lever med omätbar hiv och den andra utan hiv. Paren rapporterade drygt 77 000 kondomlösa anala samlag, utan ett enda fall av hivöverföring. Trots att hiv inte kan överföras från en person med behandlad hiv vittnar människor om att de återkommande avvisas, eller till och med möts av hat, i dejtingsammanhang på grund av sin hivstatus. Målet med kampanjen är att öka kunskapen om smittfrihiv hos gruppen män som har sex med män och det problematiska i att välja sexpartner utifrån hivstatus. I kampanjen används sloganen "Jag har fattat grejen!" och frågan "Har du fattat grejen?". Budskapet innebär att man har fattat grejen med att behandlad hiv inte överförs, att det säkraste ligget, när det gäller hiv, är en person som känner till sin hivstatus och att man oavsett inte bör välja sexpartner utifrån hivstatus. 
 

Vi var också med på Posithiva Gruppens seminarium "Vem är säkraste ligget? Har du fattat grejen?" i Pride House om säker och osäker sex i tider av smittfri hiv och PrEP. Tillsammans med Axel som själv lever med hiv (och är en Ung & Hiv-deltagare), Marcos som inte gör det och överläkare Sven Grützmeier, diskuterades vem som egentligen är det säkraste ligget, stigmat kring hiv förr och nu och varför de inte väljer vem de ligger med utifrån hivstatus.
De senaste åren har PrEP, dvs hiv-mediciner som en hiv-negativ person tar för att undvika att få hiv blivit omtalat. I panelsamtalet lyftes och problematiserades därför även detta och vad som händer med samtalet och kunskapen om hiv när användningen av PrEP ökar. 

Läs hela inlägget »