Ung_&_hiv_logga_PG+_NoaksArk_RGB

          FÖR DIG SOM ÄR 18-30 ÅR OCH LEVER MED HIV

Senaste BLOGGinläggen

2019


Ung & Hiv åkte till mysiga Vadstena den 1–3 november för en helg med fokus på att leva med hiv, personliga berättelser, stigma, och självförverkligande. 
Under helgen så fick vi möjlighet att utbyta erfarenheter kring hur det är att leva med hiv och diskutera stigmat kring hiv utifrån ett individ- och samhällsperspektiv. Vi gjorde även teambuildingövningar, spelade sällskapsspel och utforskade Vadstena.
Inbjuden till helgen var Pernilla Albinsson, sjuksköterska på Infektionsmottagning 2 (Huddinge Sjukhus), som höll i en föreläsning om basfakta om hiv, samt svarade på frågor kring hiv utifrån ett medicinskt perspektiv. Coachen Sara Hermansson, höll i en workshop med titeln ”You Own Your Life”, vars syfte var att inspirera deltagarna till att ta makten över sitt liv. 

Några av oss åkte tåg från Stockholm, och några kom från andra delar av landet. Alla möttes på hotellet i Vadstena på eftermiddagen på fredagen och efter check-in, samlades vi och gjorde övningar för att lära känna varandra mer. Det blev en rolig eftermiddag och alla var nyfikna på nya härliga människor. 
Efter middagen fick man berätta om sin personliga erfarenhet kring att leva med hiv. Det var självklart frivilligt att göra det, men de flesta delade med sig, och de som inte hade lust att göra det just då, fick ändå vara med och lyssna. Samtalet blev längre än vi tänkt och det dök upp frågor som deltagarna själva avgjorde om de hade lust att svara på. 

Dagen efter så fick vi besök av en livscoach på förmiddagen, som höll i en workshop om självförverkligande och att ta makten över sitt liv. Vi hade även en diskussion om stigma utifrån ett individ- och samhällsperspektiv, där deltagarna delades upp i mindre grupper och fick diskutera stigma genom att referera till nedanstående mall. Därefter så redogjorde grupperna kring det de diskuterat och fick också berätta om de gått igenom diskriminering pga. sin hivstatus, samt ge tips på hur man ska agera i sådana fall.


Ett annat roligt och lärorikt moment var workshopen om källkritik. Vi fick material bestående av nyhetsartiklar och videos som var exempel på opålitliga källor som vi skulle diskutera kring i mindre grupper och sedan redovisa för de andra grupperna (att de var opålitliga fick vi som deltagare dock inte veta). Efter det fick vi information och Skolverkets verktyg för att vara källkritisk. Verktyg som man kan ha nytta av när man t.ex. läser nyheter kring hiv men även annat.
Efter workshopen blev det promenad i mysiga Vadstena och sedan åt vi väldigt god pizza på en lokal pizzeria. Dagen avslutades med ett besök på hotellets spaavdelning samt karaoke och dans.

Pernilla Albinsson som höll i en föreläsning om basfakta om hiv samt svarade på frågor kring mediciner, biverkningar gav även information om de uppdaterade smittskyddsbladen samt den senaste forskningen inom hivområdet. 
 


Söndagen inleddes med en workshop som handlade om hur man kan nå unga vuxna som lever med hiv och vad vi behöver från sjukvården och civilsamhället. Nedan finns de punkter vi listade:
 

 • Kunna få träffa kuratorn oftare  
 • Få information från sjukvården om olika organisationer som jobbar med hiv-frågor    
 • Få verktyg om att hantera hiv när jag mår dåligt  
 • Få direkt kontakt med läkare för att ställa frågor som sjuksköterskorna inte svarar på  
 • Få påminnelse om testning 
 • Prata om sex och relationer

 
Innan det var dags att åka hem reflekterade vi över helgen och om den uppfyllde våra förväntningar. Vi fick fylla i en utvärdering och nedan kan du läsa mer kring det vi tog med oss från helgen:
 

 • ”More knowledge has been received and the discussion on all topics has      been fully rewarding”.
 • “I take with me how to love and respect myself and also accept my condition and move on with [my] life”.
 • “Att jag inte är ensam och att det finns andra i samma situation”.
 • ” Nice food and good things that I learned about myself”.
 • “Kontakter med andra som lever med hiv, lära känna människor. Mycket lärdom”.
 • ”Good vibes”.
 • ”I really enjoyed the weekend. The place was amazing. The meetings were all informative”.
 • “It was good, and I liked it. I met a lot of young [people] who are [in the] same situation”.
Läs hela inlägget »


Ung & Hiv provade på att klättra på ett klättercenter, och det blev både roligt och lärorikt. Vi hade anlitat en instruktör som förklarade mer om sporten, dess säkerhet, regler och som sedan assisterade gruppen under hela klättertiden. Denna aktivitet hjälpte de deltagare som var höjdrädda att överkomma sin rädsla, och vi konstaterade att klättring är en aktivitet för Ung & Hiv att göra igen i framtiden.

Något speciellt som hände under denna aktivitet var att en av deltagarna fyllde år. Vi åt en väldigt god chokladtårta och sjöng födelsedagssånger på tre olika språk: svenska, engelska och spanska! 


Deltagarna fick fylla i en utvärdering om aktiviteten, och här beskriver vi vad vi gillade med den:

 • ”Sammanhållningen. Att vi hade en guide”.
 • ” Det var jättebra organiserad”.                  
 • ” Finding new friends and doing what I really haven’t done before (climbing really high and overcoming the fear of height)”.
 •  [Översättning från spanska] ” Interagera. Tappa min rädsla för höjder. Att dela med mig”.
Läs hela inlägget »

I augusti besökte personer från Ung & Hiv danska Ungegruppen, ett nätverk för unga mellan 15 och 25 år som lever med hiv i Danmark. Det blev många fina samtal och erfarenhetsutbyten och grupperna ser fram emot att fortsätta hålla kontakten.
••••••••••••
Nätverket Ungegruppen startades år 2000 på initiativ av läkare vid Skejby Sjukhus i Århus eftersom de såg att det fanns behov av en fristad för unga hivpositiva i Danmark.

Läs hela inlägget »

Ung & Hiv anordnade ett gemensamt besök på Stockholm Pride och var både i Pride Park och Pride House. 

I Pride Park besökte vi bland annat Preventhivs tält där vi deltog på Posithiva Gruppens event för kampanjen "Jag har fattat grejen!". Kampanjen tar sin utgångpunkt i resultaten från den så kallade PARTNERII-studien, som genomförts vid 75 europeiska kliniker och som bekräftar att omätbar hiv är lika med oöverförbar hiv. I studien deltog 783 samkönade manliga par från 14 länder, där ena partnern lever med omätbar hiv och den andra utan hiv. Paren rapporterade drygt 77 000 kondomlösa anala samlag, utan ett enda fall av hivöverföring. Trots att hiv inte kan överföras från en person med behandlad hiv vittnar människor om att de återkommande avvisas, eller till och med möts av hat, i dejtingsammanhang på grund av sin hivstatus. Målet med kampanjen är att öka kunskapen om smittfrihiv hos gruppen män som har sex med män och det problematiska i att välja sexpartner utifrån hivstatus. I kampanjen används sloganen "Jag har fattat grejen!" och frågan "Har du fattat grejen?". Budskapet innebär att man har fattat grejen med att behandlad hiv inte överförs, att det säkraste ligget, när det gäller hiv, är en person som känner till sin hivstatus och att man oavsett inte bör välja sexpartner utifrån hivstatus. 
 

Vi var också med på Posithiva Gruppens seminarium "Vem är säkraste ligget? Har du fattat grejen?" i Pride House om säker och osäker sex i tider av smittfri hiv och PrEP. Tillsammans med Axel som själv lever med hiv (och är en Ung & Hiv-deltagare), Marcos som inte gör det och överläkare Sven Grützmeier, diskuterades vem som egentligen är det säkraste ligget, stigmat kring hiv förr och nu och varför de inte väljer vem de ligger med utifrån hivstatus.
De senaste åren har PrEP, dvs hiv-mediciner som en hiv-negativ person tar för att undvika att få hiv blivit omtalat. I panelsamtalet lyftes och problematiserades därför även detta och vad som händer med samtalet och kunskapen om hiv när användningen av PrEP ökar. 

Läs hela inlägget »


I maj 2019 anordnade Ung & Hiv en helgaktivitet med fokus på bland annat erfarenhetsutbyte och smittskyddslagen. Helgen inleddes med middag och mingel på hotellet varefter vi tog en mysig promenad i naturen. Dagen efter samlades vi i ett konferensrum och alla fick möjlighet att presentera sig själva lite närmare. Det var självklart frivilligt att göra det. Ville man bara lyssna gick det också bra.
 


Efter det fick vi besök av Posithiva Gruppens verksamhetschef, Daniel Suarez, som berättade om organisationens verksamhet samt delade med sig av sin personliga berättelse kring att leva med hiv. Dessutom pratade Daniel om del två av ”PARTNER”-studien, smittskyddslagen och det som gäller angående tystnadsplikt och kondomanvändning. Den så kallade PARTNERII-studien som genomförts vid 75 europeiska kliniker bekräftar att omätbar hiv är lika med oöverförbar hiv. I studien deltog 783 samkönade manliga par från 14 länder, där ena partnern lever med omätbar hiv och den andra utan hiv. Paren rapporterade drygt 77 000 kondomlösa anala samlag, utan ett enda fall av hivöverföring.

Studien var en fortsättning på PARTNERI-studien där både sam- och olikkönade par deltog och där både vaginala och anala samlag undersöktes. Sammantaget bekräftar båda studierna att behandlad hiv är smittfri hiv.
 

Erica Kanon, stödsamordnare och biträdande verksamhetschef på Noaks Ark Stockholm var också på besök hos oss, och berättade mer om organisationens verksamhet samt höll i en workshop om värderingar. Vi fick en lång lista med adjektiv och var och en skulle stryka under de man kände igen sig i. Efteråt delades vi in i mindre grupper där vi skulle redogöra för tre adjektiv vi hade valt. Slutligen diskuterade vi i smågrupper kring det vi förväntar oss när vi deltar i gruppens aktiviteter, och tog fram Ung & Hivs värderingar, som syns i bilden överst i sidan.
 


Andra viktiga inslag under helgen var diskussionen kring ungas delaktighet i samhället och hur det kan påverka unga vuxna som lever med hiv, samt föreläsningen med dietist Angela Halldin om kost, träning och hiv-medicinernas biverkningar på magen, där deltagarna bl.a. fick tips och råd för en lugn mage. 
 

 

Läs hela inlägget »